Werkzaamheden

Grondbewerking

 • Ploegen
 • Frezen (wal & greppel)
 • Hakfrezen
 • Kilveren
 • Woelpoot
 • Cultiveren (vaste tand & tril tand)
 • Bekalken
 • Inzaaien
 • Doorzaaien
 • Maïs zaaien
 • Spitten
 • Spitten & zaaien in één werkgang
 • Roterkopeggen

Grasland

 • Harken
 • Maaien
 • Zodenbemesten
 • Balen opruimen

Grondverzet

 • Midi- en/of minikraan
 • Rupskraan
 • Bouwputten & watergangen graven
 • Uitdiepen & aanleggen poelen, vijvers, zandbakken, paardenbakken e.d.
 • Grondtransport met diverse transportmiddelen

Slootonderhoud

 • Maaikorven
 • Slootvuil opruimen / opschuiven
 • Uitbaggeren
 • Onderhoud sloten / greppels

Transport

 • Trekker met kipper
 • Trekker met dieplader
 • Vrachtwagen met kiptrailer
 • Vrachtwagen met dieplader
 • Vrachtwagen met walking floor
 • Containervervoer
 • Balenvervoer
 • Autolaadkraan met semi-dieplader

Diversen

 • Kuil snijden
 • Zand & grond handel
 • Uitvoeren sloopwerkzaamheden